PXOM

A Consellería de política Territorial, Obras Públicas e Transportes, por orde do 17 de marzo de 2009, otorgou a aprobación definitiva ó Plan Xeral de ordenación Municipal do concello de Ribas de Sil. Entrou en vigor o día 7/07/2009, pasados 15 días dende a última publicación oficial: BOP da Provincia de Lugo núm. 139 do 19/06/2009.

Descargar PXOM Ribas de Sil

 

Bandos

(sección en construción)

 

Actas

(sección en construción)

 

Ordenanzas

(sección en construción)