Pazo de Batanero
  • Alt

Coa desamortización de 1850, sácanse a poxa as terras e foros da Abadía. Manuel Batanero e Florez merca as terras da Abadía e comeza a edificar un gran Pazo rematado en 1889 nas inmediacións do seu antigo casaron na Costa. Manuel Batanero dona as terras para construír a estación de tren de San Clodio. Coa chegada do ferrocarril en 1883, a vida social e económica do pobo medra moito e a actividade entorno o pazo é incesante.

A súa etapa de esplendor alargouse ata os anos 30 en que more Manuel Batanero Maseda xunto coa morte tamén do seu xenro o comandante Belloch, cando intentaba aterrar co seu avión no campo d Abadía.

Hoxe en día estanse a recuperar tanto o Pazo coma os xardíns e a viña da Costa.